การทำงานของมอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการได้ จะต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นเข้ามาควบคุมการทำงานคู่กันด้วย อย่างเช่นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ควบคุมแรงบิด และควบคุมตำแหน่ง ซึ่งอุปกรณ์ที่จะทำงานได้ลักษณะนี้ก็คือ มอเตอร์เซอร์โว ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแทบจะทุกชนิด เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ชนิดนี้กันก่อน

ส่วนประกอบสำคัญของมอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์ชนิดจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริอย่างอื่นที่ใช้ทำงานคู่กันเข้ามาเป็นตัวช่วย โดยจะทำหน้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การรับคำสั่ง การควบคุม และการทำงานมาดูว่า อุปกรณ์แต่ละอย่างมีอะไรบ้าง

1. Controller

หน้าที่หลักของตัวคอนโทรลหรือว่าตัวควบคุม ก็คือการทำหน้าที่รับคำสั่งจากคนใช้งานว่าต้องการอยากจะให้มอเตอร์ทำงานอย่างไร ความเร็วเท่าไหร่ เป็นต้น โดยผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลที่ต้องการเข้าไปยังอุปกรณ์ควบคุมตัวนี้ก่อน จากนั้นตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะทำหน้าที่ส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ชิ้นอื่นต่อไป

มอเตอร์เซอร์โว

2. Servo Driver

เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เช่นกัน ซึ่งงหน้าที่หลักของ Servo Driver ก็คือการรับคำสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร์ เข้ามา เป็นขั้นที่สอง แล้วก็จะส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมไม่ใช้ตัว Controller ให้ป้อนคำสั่งไปยังตัวเซอร์โวมอเตอร์โดยตรงเลย ทำไมต้องผ่านตัวเซอร์โวไดร์ฟเวอร์ด้วย จะได้เป็นการประหยัดขั้นตอนการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

ซึ่งสาเหตุที่เราจำเป็นต้องใช้ก็เป็นเพราะว่า ตัวของ Servo Driver จะทำหน้าที่ในการปรับแต่งคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปในครั้งแรกก่อน ให้มีความเหมาะสม โดยจะกำหนดเป็นตัวแปรให้มีความแม่นยำมากขึ้น ก่อนที่จะส่งไปยัง มอเตอร์เซอร์โว ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงไม่สามารถข้ามขั้นตอนไปได้ หากจะใช้ Motor Servo ก็ต้องมี Servo Driver ด้วย

3. Servo Motor

จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรับคำสั่งการทำงาน โดยหน้าที่ของ Servo Motor ก็คือการรับคำสั่งจาก Servo Driver ที่ผ่านการปรับตั้งค่าเรียบร้อยร้อย ให้มอเตอร์ทำงานตามคำสั่งนั้นอย่างถูกต้องแม่นยำ และนอกจากจะทำหน้าที่ในการรับคำสั่งมาแล้ว ตัวของ Servo Motor ยังมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ตัว Servo Driver อีกด้วย

เพื่อเป็นการรายงานให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า ขณะนี้ Servo Motor เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ มีระยะทางในการเคลื่อนที่เป็นเท่าไหร่แล้ว โดยการส่งข้อมูลจะส่งเป็นสัญญาณ Encoder ที่อยู่ในตัวของมอเตอร์อยู่แล้วให้ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การทำงานของ Servo Motor มีความแม่นยำสูงมาก หากเกิดข้อผิดปรกติอย่างไร ผู้ใช้กับสามารถปรับแก้ไขได้ทันที

อย่างไรก็ดี ในการเลือกใช้งาน Servo Motor ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ผู้ใช้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน และการป้อนคำสั่งก่อน หากท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของมอเตอร์ชนิดนี้ ก็ควรปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจะเหมาะสมที่สุด เพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหายขึ้น

เพราะการเลือก มอเตอร์เซอร์โว จะต้องเลลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ใช้ ว่าจะเอามาใช้กับงานอะไร มีความหนักเท่าไหร่ ถ้าหากเลือกผิดก็อาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ การศึกษาให้เข้าก่อนใช้งาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นของคนที่ประสงค์อยากจะใช้งานจริงๆ