Uncategorized

เพชรแท้ ต้องมีใบเซอร์เท่านั้น เพชรใบเซอร์ ดูอย่างไร

เพชร ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามและหายาก จึงทำให้เพชรมีราคาสูง ยิ่งถูกเจียระไนด้วยช่างฝีมือดี มากประสบการณ์ ทำให้ได้เพชรเม็ดสวยงามที่สามารถนำมาตกแต่งเป็นเครื่องประดับและมีราคาสูงมาก แต่ในการซื้อเพชร ผู้ซื้อจะต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาแหล่งขายที่มีความน่าเถือ โดยเพชรจะต้องมีใบเซอร์ รับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เช่น GIA และคุณสงสัยไหมว่าเพชรใบเซอร์  เขาดูกันอย่างไร ซึ่งรายละเอียดในใบเซอร์บ่งบอกถึงอะไรบ้าง เพชรใบเซอร์ ต้องมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เช่น ใบเซอร์จากสถาบัน GIA (Diamond Grading Report) คือ สถาบันอัญมณีศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นแลปอันดับหนึ่งของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรโดยเฉพาะ และผู้ออกใบเซอร์ให้เพชร เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเพชรนั้นคือเพชรแท้ 100 %  Diamond Certificate เขาดูกันอย่างไร สิ่งแรกที่ควรสังเกตในใบเซอร์ คือ ชื่อสถาบันผู้รับรอง ที่มักจะปรากฏให้เห็นด้านบนของใบเซอร์ นอกจากสถาบัน… Continue Reading…