Tag: เพชร ใบ เซอร์

เพชรแท้ ต้องมีใบเซอร์เท่านั้น เพชรใบเซอร์ ดูอย่างไร

เพชร ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามและหายาก จึงทำให้เพชรมีราคาสูง ยิ่งถูกเจียระไนด้วยช่างฝีมือดี มากประสบการณ์ ทำให้ได้เพชรเม็ดสวยงามที่สามารถนำมาตกแต่งเป็นเครื่องประดับและมีราคาสูงมาก แต่ในการซื้อเพชร ผู้ซื้อจะต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาแหล่งขายที่มีความน่าเถือ โดยเพชรจะต้องมีใบเซอร์ รับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เช่น GIA และคุณสงสัยไหมว่าเพชรใบเซอร์  เขาดูกันอย่างไร ซึ่งรายละเอียดในใบเซอร์บ่งบอกถึงอะไรบ้าง

เพชรใบเซอร์ ต้องมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เช่น ใบเซอร์จากสถาบัน GIA (Diamond Grading Report) คือ สถาบันอัญมณีศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นแลปอันดับหนึ่งของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรโดยเฉพาะ และผู้ออกใบเซอร์ให้เพชร เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเพชรนั้นคือเพชรแท้ 100 %

 Diamond Certificate เขาดูกันอย่างไร

  • สิ่งแรกที่ควรสังเกตในใบเซอร์ คือ ชื่อสถาบันผู้รับรอง ที่มักจะปรากฏให้เห็นด้านบนของใบเซอร์ นอกจากสถาบัน GIA แล้ว ยังมีสถาบันอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน เช่น HRD
  • จากนั้นให้สังเกตที่เลขในใบเซอร์ (Report Number) เปรียบเสมือนซีเรียล นัมเบอร์ ของเพชรแต่ละเม็ด โดยเลขที่ใบเซอร์จะต้องตรงกันกับ Laser Inspection ขอบเพชร ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนภาพ
  • หัวใจสำคัญที่ควรรู้ไว้ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ 4C ได้แก่ น้ำหนักกะรัต (Carat)  สี (Color) การเจียระไน (Cut) และความสะอาด (Clarity) ข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของเพชรได้ดี เช่น สีของเพชร หากในใบเซอร์ระบุว่า D Color หมายถึงเพชรน้ำ 100 ที่มีความขาว ใสบริสุทธิ์มากที่สุด ส่วนความสะอาด แนะนำให้ซื้อเพชรที่อยู่ระหว่าง VVS1/2-VS1/2 เพราะมีความสะอาดในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ค่อยมีตำหนิให้เห็น การเจียระไน หากต้องการเพชรที่มีการเจียระไนดี สวยงาม อย่างประณีต แนะนำให้เลือกเพชรที่ระบุว่า 3 Excellent เป็นต้น
  • สุดท้ายให้สังเกตในส่วนของ Polish และ Symmetry ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของเพชรที่จะเป็น 3 Excellent โดย Polish หมายถึง ความเรียบของพื้นผิวเพชร หากเพชรมีผิวเรียบเนียนจะสามารถสะท้อนแสงไฟได้ดี  และ Symmetry หมายถึง ความสมมาตรของเพชร ซึ่งเป็นการเท่าเทียมกันในมุมต่างๆ ของการเจียระไน หากเพชรมีความสมมตราจะทำให้เพชรมีประกายไฟที่สวยงาม

ทั้งหมดนี้ คือ การดูเพชรใบเซอร์ในเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของเพชรได้พอสมควร ใบเซอร์เป็นสิ่งสำคัญมากในการซื้อเพชร ร้านที่จำหน่ายเพชรให้คุณต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีใบเซอร์เพชรประกอบมาด้วย ซึ่งใบเซอร์นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับหรือออกโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้เพชรแท้ ไม่ใช้เพชรเทียม ที่ทำให้คุณต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งความรู้สึก